Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести до теми : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

Тести до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

1.         Механізм управління трудовими ресурсами — це:

а. система заходів по залученню, перемііенню та підвищенню ква-

ЛіФГсТк"Гть1Гр™ти та способів впливу на процеси форму-

S%№^Z£Zg^%!Sgв процесі реа"

с. сукупність форм, методів та способів впливу на процес викорис-тання працівників в процесі реалізації проірам розвитку та досягнення цілей організації.

2.         Метою якого елемента механізму управління трудовими

соціально незахищеного населення:

с. правового.

3.         Щорічна Тарифна угода регламентує:

a.         ТТУДОВХ вхднос^м^роботїдавцями Лофстлками;

b.         питання оплати праці в галузях народного господарства;

c.         вищезазначеніпроблеми.

a.         кадр'овх служби гіузевих мЬгісіерсгв та вхдомсі;

b.         міністерство праці та соціального захисту населення;

c.         державні центри зайнятості населення.

5.         Створення спільно з органами освіти системи професій-

ного забезпечення на основі підготовки та підвищення квалі-

фікації усіх категорій персоналу — це завдання:

a)         мшітерства пДц та C^HL захисту населення;

b)         державних центрів зайнятості населення;

c)         кадрових служб галузевих міністерств та відомств.

6.         Реалізація наукових принципів при підборі та розстано-

вці кадрів — це завдання:

а. державних центрів зайнятості населення;

7.SSZZZZ^     та перс-

a.         економічною службою підприємства;

b.         самостійно;

c.         спільно із усіма функціональними ланками управління.

8. Основними завданнями центрів зайнятості є:

a.         забезпечення працевлаштування; організація перепідготовки, пе-

рекваліфікації кадрів; проведення профорієнтації серед осіб, що звіль-

няються^ а також незайнятого населення;

b.         задоволення потреб працездатного населення у виборі видів дія-

льності на основі широкого інформування та професійного навчання;

c.         все зазначене.