Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Л.І. Михайлова

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

 

Киів – 2007

вищих навчальних закладів

УДК 331.1(075.8) ББК 65.290-2я73 М 69

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-548 від 13.04.2007 р.)

Рецензенти:

Козьменко С.М. – доктор економічних наук, проректор з наукової роботи, професор кафедри менеджменту Української академії банківсь-кої справи Національного банку України;

Лук’янченко Н.Д. – доктор економічних наук, професор, завіду-вач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького на-ціонального університету;

Соколов М.О. – доктор економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та фінансових питань Сумського національного аг-рарного університету, професор кафедри економіки АПК і екологічно-го менеджменту.

Михайлова Л.І. М69 Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.: Центр учбо-вої літератури, 2007. – 248 с.

ISBN 978-966-364-481-3

В навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи управ-ління персоналом, аналізуються сучасні підходи до формування кадро-вого складу організацій, викладені практичні завдання та варіанти їх розв’язання, містяться методичні рекомендації проведення ділових ігор, тренінгів, ситуаційних вправ, подані тестові завдання для самоконтро-лю знань студентів.

Навчальне видання розраховане на студентів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам кадрових служб і організацій та всім, хто цікавиться проблемами сучасного кад-рового менеджменту.

ISBN 978-966-364-481-3     © Михайлова Л.І., 2007

© Центр учбової літератури, 2