Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести до теми : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

Тести до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

с) на початку ХХ-го сторіччя.

ПР&І ^s=t^r P=y°s лг

"іГа-риканецьФ.Тейлор; Ь)французА.Файоль; с) німець М. Вебер.

3.         Хто із вчених-економістів сформулював тезу про «еко-

номічну людину»:

а)росіянинМ.ВІтке;

b)         англієць А. Сміт;

c)         американець Д. М. Грегор.

4.         Хто із вчених ввів поняття «людського фактору» в

управлінні:

a)         американець Ф. Тейлор;

b)         француз А. Файоль;

c)         німець М. Вебер.

5.         Хто із вчених сформулював основні принципи, яких не-

обхідно дотримуватися при управлінні персоналом:

а) американець Ф. Тейлор; Ь)францУзА.Файоль; с) росіянин М. Вітке.

a) Е .Мейо;

продуктивної праці, уникають відповідальності, лінивих, не здібних по своїй суті осіб:

Ш

8. Хто із приведених вчених сформулював теорію «Z» в управлінні персоналом:

с) А. Оучи.

9.         Прихильники якої теорії вважають, що працівників

можна стимулювати, надаючи їм більшої самостійності у

праці, делегуючи їм повноваження, відповідальність:

10.       Хто із вітчизняних вчених зазначав про необхідність

виділення окремої науки управління персоналом:

а) О. К. Гастєв;

11.       Який із сучасних підходів в управлінні персоналом пе-

редбачає створення таких умов та змісту праці, які б забезпе-

чували зниження рівня відчуження працівника від його тру-

дової діяльності та інших працівників:

с) технократичний.

12.       Для яких систем можна застосувати образне зображен-

ня управління персоналом у вигляді цеглини та каменю:

с) радянської та японської.

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: механізм управління трудовими ресурсами, органи управління, ринок праці, кадрова служба.