Питання для повторення та самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

1.         Які доводи існують про зародження донаукових поглядів на управління персоналом?

2.         Кого із представників наукового менеджменту можна вважати засновником вчення про управління людьми?

3.         Хто із вчених сформулював різні теорії щодо управління персоналом? В чому полягає їх сутність?

4.         Охарактеризуйте основні положення теорІЇ «Z» в управ-лінні персоналом.

5.         Які визначні вітчизняні вчені внесли вклад у розвиток на-уки управління персоналом?

6.         В чому полягає суть технократичного підходу в управ-лінні персоналом?

7.         Розкрийте суть гуманістичного підходу в управлінні пе-рсоналом.

8.         Який із підходів в управлінні персоналом будете застосо-eyeamu Ви в організаціі? Обґрунтуйте.

 

Н'