Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
17.1. Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

17.1. Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

магниевый скраб beletage

Впровадження досягнень науково-технічного прогресу, перебудова та вдосконалення систем управління зумовили напо-внення інформаційних систем, в тому числі, і в сфері управління персоналом. Шдвищення рівня механізації та автоматизації робіт у відділах кадрів не знижує чисельності їх працівників. 3 метою вдосконаленнякадровоїроботи важливим є вирішення наступних завдань:

-вибір найбільш прийнятної, раціональної системи роботи з документами; впровадження сучасних методів ведення діло-водства;

— постійне підвищення кваліфікації та культури роботи пер-

„еР6ля„„тазаУсо6ам„Рор4х„ік„1).

рядчої документації та включає уніфіковані форми документів, ц,о забезп/чують реалізацік, зав/ань'з різних^пектів /адрових рішень (прийому, переводу, звільнення, стимулювання, надання

Кожний документ повинен оформлятися у ВІДПОВІДНОСТІ 3 ви-могами чинного стандарту: містити усі необхідні реквізити, бути

ної ділової мови. Усі документи повинні бути підписаними, за-твердженими.

В роботі з кадрами накопичується велика кількість документів, які мають різну цінність. Так, можуть бути разові документи, які після використання змісту їхньої інформації втрачають своє зна-чення. Інші ж документи— зберігають свою цінність упродовж

Для зручності та порядку в організаціях складають перелік доку-ііі „еобхіддізб/рігати' од„„ рік, до п-яти років'десяти, I льше та таких, які підлягають передачі в Державний архів.

В організаціях створюкдться експертні комісії, метою яких с своєчасний відбір та підготовка документів до архівного збері-гання після завер'шення їх діловодс-L ДокумеЛ, що „еред'а-

£Ж£^2^у в,дпов,дност-з —