Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю до теми 1 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю до теми 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Як розуміється санація у сучасних умовах господарювання?

2.         Які існують типові сценарії банкрутства?

3.         Що розуміється під вхідними змінними і вихідними параметрами ви-робничої системи в ринкових умовах?

4.         Дайте характеристику трьом режимам роботи динамічної системи.

5.         Що розуміється під об'єктом управління виробничої системи?

6.         Охарактеризуйте основні властивості виробничих систем в ринково-му середовищі.

7.         Які вимоги додаються до суб'єкта управління виробництвом у стадії санації?

8.         Чим досягається стале функціонування виробничої системи в ре-зультаті запровадження заходів фінансової санації?

9.         Що означає термін “управління”?

10.       Які складові продуктивних сил залучаються до процесу фінансової санації підприємства?

11.       Згадайте функціональні призначення фінансової санації.

12.       Що розуміють під методом управління фінансовою санацією підприємства?

13.       Що означає поняття «виробнича система»?

14.       Що таке суб'єкт господарювання?

15.       Згадайте системну організацію відносин, що виникають навколо суб'єкта господарювання.

16.       Сформулюйте предмет вивчення курсу «Управління фінансовою са-нацією підприємств».

17.       Що слід розуміти під відносинами фінансової санації?

18.       Вкажіть основні заходи щодо санації фінансової установи.

19.       Які головні етапи формування відносин санації і банкрутства в еко-номіці України?