Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Г ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 28.07.2006 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Г ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 28.07.2006 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1. Загальні положення

1.1.      Всі суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на за-садах комерційного розрахунку, в умовах ринкової економіки пови-нні володіти методикою оцінки фінансового стану підприємства з метою оперативного управління активами і пасивами підприємства, досягнення високих кінцевих фінансових результатів, забезпечення фінансової стабільності і належного іміджу підприємства.

1.2.      Фінансовий стан підприємства на конкретну звітну дату характери-зує ступінь його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення господарської діяльності, раціональність їх розмі-щення та ефективність використання. Задовільний фінансовий стан підприємства впродовж тривалого часу (трьох-п'яти років) засвідчує про фінансову стабільність суб'єкта господарювання на ринку това-рів і послуг.

1.3.      Фінансова стабільність досягається за рахунок ритмічної і ефектив-ної роботи підприємства, вмілого управління виробничими фондами і джерелами їх формування, тобто управлінням активами і пасивами підприємства. Цьому сприяють прогнозоване розміщення та ефек-тивне використання власного і залученого капіталу, всебічний аналіз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними фінансової звітнос-ті, вжиття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення фі-нансової стабільності.

1.4.      Основними ознаками фінансової стабільності підприємства є фінан-сова стійкість, рентабельність, платоспроможність, кредитоспромож-ність, ліквідність і ділова активність. Вони є основою аналізу і оцінки фінансового стану підприємства у

прийнятті необхідних управлінських рішень щодо його зміцнення.

1.5.      Методика аналізу фінансового стану підприємства залежить від по-

ставленої мети і таких чинників, як час і необхідна глибина аналізу,

інформаційне, методичне, кадрове і технічне забезпечення.

В залежності від часу і необхідної глибини аналізу фінансового стану

підприємства для прийняття економічно обгрунтованих управлінських

рішень розрізняють:

- експрес-аналіз фінансового стану;

- поглиблений факторний аналіз фінансового стану. 1.6. У даних методичних рекомендаціях на конкретних прикладах роз-кривається зміст експрес-аналізу і поглибленого факторного аналі-зу фінансового стану підприємства, за даними аналітичних таблиць розробляються ви