Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Б МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 19.01.2006 № 14 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Б МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 19.01.2006 № 14


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування бан-крутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 81 від 06.03.2006 р}

З метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 Кримінального кодексу України (05.04.01), - при-ховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до бан-крутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запо-бігання банкрутству підприємств Н А К А З У Ю:

1.         Затвердити Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплато-спроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (додається).

2.         Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки Украї-ни від 17.01.2001 N 10 (0010557-01) «Про Методичні рекомендації щодо ви-явлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з прихову-вання банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства».

3.         Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступ-ника Міністра Романюка С.А. Міністр           А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України      19.01.2006 N 14

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи

доведення до банкрутства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення одно-значних підходів при оцінці фінансового-господарського стану під-приємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення ви-переджувальних заходів щодо запобігання банкрутству; здійснення аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробни-цтва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх са-нації.

1.2.      За результатами проведення аналізу визначається:

-          оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства, структура його балансу (задовільно чи незадовільно) та обґрунтованість відне-сення його до складу неплатоспроможних підприємств;

-          тенденції щодо динаміки основни