Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток А Довідка про державний орган з питань банкрутства : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток А Довідка про державний орган з питань банкрутства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

У різні періоди створювалися органи, які відповідали за правильність і своєчасність здійснення процедур банкрутства

Відповідно до закону вони представляли інтереси держави, регулю-вали та контролювали цей сектор державної економічної політики.

До 1999 року функції державного органу з питань банкрутства під-приємств виконував центральний орган виконавчої влади – Агентство з питань банкрутства, створене згідно Указу Президента України від 17 червня 1996 року № 435 „Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій”.

Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573 „Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” Агентство з пи-тань банкрутства було ліквідовано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 року № 691 „Про утворення державної госпрозрахункової установи „Агентство з питань банкрутства” було утворено новий державний орган з питань банкрутства. До нового органу перейшло майно ліквідованого агентства, повноваження щодо ліцензування діяльності арбітражного керуючого.

Указом Президента України „Про Міністерство економіки України” від 9 лип-ня 2003 року № 586/2003 на Мінекономіки було покладено повноваження держав-ного органу з питань банкрутства відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Зокрема, до осно-вних завдань Міністерства економіки України віднесено проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників, визнання боржників банкрутами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 року № 942 „Про ліквідацію державної госпрозрахункової установи „Агентство з питань банкрутства” остаточно ліквідовано таке агентство.

Рішенням Кабінету Міністрів України в 2006 році створено Держав-ний департамент з питань банкрутства – центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначені законом (стаття 2).

Джерела інформації:

1.         Про утворення державної госпрозрахункової установи „Агентство з питань банкрутства” / Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 року № 691. - – http: // zakon.rada.gov.ua. – 25.09.2006.

2.         Про Міністерство економіки України / Указ Президента України від 9 липня 2003 року № 586/2003.

3.         Про ліквідацію державної госпрозрахункової установи „Агентство з питань банкрутства” / Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 року № 942. - – http: // zakon.rada.gov.ua. – 25.09.2006.

4.         Про створення Державного департаменту з питань банкрутства / Рішення Кабінету Міністрів України // Цінні папери України. – 2006. - №14. – С.3.