Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2 Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

11.2 Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Практика господарювання надає багато прикладів, коли галузеві осо-бливості суб’єкта стають вирішальними у сценарії розвитку банкрутства. Галузеві міністерства здійснюють управлінські функції убік підтримки сталого розвитку усього комплексу підприємств, що входять до галузевої структури. Але доцільність підтримки існує не завжди. Відсутність попи-ту на продукцію, застаріли методи виробництва, низка конкурентоспро-можність підштовхують процеси перетворень виробничої структури аж до повної заміни виробництва та ліквідації суб’єкта господарювання.

Законодавство з фінансової санації обумовлює спеціальні вимоги щодо санації підприємств лише за чотирма галузями: 1) сільське господарство;

2)         страховий ринок;

3)         фондовий ринок;

4)         іпотечний ринок. Під сільськогосподарськими підприємствами розуміються юридичні

особи, основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та переробка) сільськогосподарської продукції, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними сільськогосподарської продукції складає не менше п'ятдесяти від-сотків загальної суми виручки. З метою здійснення фінансової санації до сільськогосподарських підприємств додають також рибні господарства, риболовецькі колгоспи, виручка яких від реалізації вирощеної (виробле-ної, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції та виловлених водних біологічних ресурсів складає не менше п'ятдесяти відсотків загальної суми виручки.

Законодавство пропонує декілька особливостей здійснення фінансо-вих заходів з оздоровлення банкрута чи його ліквідації:

-          щодо придбання об'єктів нерухомості;

-          стосовно передачі земельних ділянок сільськогосподарського при-значення;

-          врахування сезонності виробництва та природно - кліматичних умов;

-          корегування строку фінансової санації до моменту реалізації продук-

ції, а також в залежності від впливу інших несприятливих умов.

Такі підходи до управління фінансовою санацією сільськогоспо-

дарського підприємства спрямовані на покращення умов виробництва

сільськогосподарської продукції та рівня життя сільських мешканців.

Враховуються також перспективи розвитку продуктивних сил терито-

рій розташування сільськогосподарських підприємств, доцільність збе-

реження товарної спеціалізації регіонів