Словник до теми 10


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Законодавство щодо санації і банкрутства - сукупність нормативно-правових актів, які регулюють цей сектор суспільних відносин та визна-чають своєрідні правила гри (правове поле) для суб'єктів відносин.

Економіко-правові особливості санації і банкрутства викликані вну-трішніми ознаками створення та функціонування суб'єкта в господар-ській системі регіону, побудови його структури управління.

Управлінські технології – послідовності типових прийомів та дій суб'єктів з узгодження протиріч, запобігання їхньої трансформації в три-валі проблеми у відносинах фінансової санації.