ТЕМА 10 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ САНАЦІЇ, БАНКРУТСТВА ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

10.1     Структура законодавчих і нормативних актів з фінансової санації підприємств

10.2     Визначення економіко-правових особливостей управління фінан-совою санацією

У соціалістичному способі виробництва механізм банкрутства до під-приємств не застосовувався, тому перехід на ринкові відносини в госпо-дарському комплексі незалежної України потребував нової нормативно-правової бази, яка б регламентувала практичні дії з оздоровлення суб'єктів господарювання. Використовування нових правил налагодження госпо-дарства дозволило виявити і нові виробничі відносини. Але будь-яки дії мають власну вартісну оцінку. Тому в практиці господарювання напра-цьовуються найбільш ефективні прийоми управління з найменшими ви-тратами на виконання управлінських дій.