Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.1.      Сутність управління виробничою системою в ринкових умовах

1.2.      Виділення банкрута і складових механізму управління фінансовою санацією

Термін „санація” походить від латинського (sanatio – лікування) та означає систему заходів, що провадяться з метою відновлення нормальної діяльності суб’єкта господарювання – підприємства, організації, фірми, включаючи банки та інші кредитні організації. Ці заходи можуть носити фінансово-економічний і організаційний характер. Вибір заходів санації залежить від причин, що призвели до фінансових утруднень, згоди кре-диторів і контрагентів, а також від особливостей суб'єкта – юридичної особи. Наприклад, заходи з санації кредитної організації вживаються при тривалому невиконанні грошових зобов'язань, абсолютному зниженні власного капіталу, порушенні економічних нормативів. Ступінь цих по-рушень регламентується в законодавчому порядку.

Базовим законодавчим документом для визначення процедур бан-крутства та санації в господарському комплексі України виступає Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» №784 – XIV від 30 червня 1999 року. За текстом цього Закону санація означає систему заходів, що здійснюються під час прова-дження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржни-ка банкрутом та його ліквідації, спрямовану на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструк-туризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Санація здійснюється за допомогою фінансових коштів та стосуєть-ся, насамперед, фінансової системи господарського суб'єкта. У такому розумінні терміни „санація” та „фінансова санація” є синонімами одного механізму, який потребує постійного узгодження за допомогою системи управління. Також санаційні заходи розглядаються як складова фінансо-вого менеджменту та підпадають до функцій фінансового (санаційного) контролінгу, прогнозування, бюджетування, узгодження тощо.

Найчастіше санацію запроваджують відносно фінансових установ: банків, кредитних спілок, страховиків тощо, які охоплюються єдиним поняття „кредитної установи”. Тенденції прискореного зростання наці-ональної економіки призводять до концентрації негативних явищ, нако-пичення протиріч саме у її фінансових вузлах. Тому актуальності набуває виховання прошарку фахівців у складі кредитної установи, які здатні до забезпечення функцій управління.

Санація кредитної установи включає три групи заходів: фінансове оздоровлення, призначення тимчасової адміністрації, реорганізація кре-дитної організації. Кожна група має власне відображення у нормативних актах держави, внутрішніх документах кредитної установи, традиціях та поведінки людей. Тому управління визначається досить складною спра-вою, а попит на професійні управлінські кадри зростає.