Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_07eb9470bf39720eba71a752987eb3bc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.2 Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

9.2 Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Продаж майна у ході фінансової санації підприємства – розповсю-джений засіб уникнення банкрутства та подолання фінансової кризи. Але в період економічних трансформацій ця процедура набуває певних особливостей. Керуючий санацією та інші суб’єкти відносин мають забез-печувати прозорість та об’єктивність продажу, зокрема, шляхом контр-олігну та аудиту.

Законодавство передбачає два способу розпродажу майна:

-          продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового

комплексу;

-          продаж в процедурі санації частини майна боржника.

З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кре-

диторів боржника план санації може передбачати продаж майна боржни-

ка недержавної власності як цілісного майнового комплексу. Водночас

ухвалою господарського суду скасовуються заходи з забезпечення вимог

кредиторів стосовно цього майна боржника.

При продажу майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу в установленому порядку відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності борж-ника, у тому числі приміщення, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, права на знаки (позначення), що індивідуалізу-ють боржника, його продукцію (роботи, послуги) (фірмове найменуван-ня, знаки для товарів і послуг), інші права, які належать боржнику, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

При цьому оцінка проводиться з урахуванням вимоги щодо ви-ключенні зі складу майнових активів підприємства-боржника гро-шових зобов'язань та зобов'язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів

(обов'язкових платежів) підприємства-боржника, які виникли на дату прийняття господарським судом заяви про порушення справи про бан-крутство.

В процесі оцінки майна боржника недержавної власності як ціліс-ного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), що укладе-ні до дати його продажу, зберігають силу, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника. Сума, одержана від продажу майна боржника недержавної власності як ціл