Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2 Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

9.2 Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Продаж майна у ході фінансової санації підприємства – розповсю-джений засіб уникнення банкрутства та подолання фінансової кризи. Але в період економічних трансформацій ця процедура набуває певних особливостей. Керуючий санацією та інші суб’єкти відносин мають забез-печувати прозорість та об’єктивність продажу, зокрема, шляхом контр-олігну та аудиту.

Законодавство передбачає два способу розпродажу майна:

-          продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового

комплексу;

-          продаж в процедурі санації частини майна боржника.

З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кре-

диторів боржника план санації може передбачати продаж майна боржни-

ка недержавної власності як цілісного майнового комплексу. Водночас

ухвалою господарського суду скасовуються заходи з забезпечення вимог

кредиторів стосовно цього майна боржника.

При продажу майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу в установленому порядку відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності борж-ника, у тому числі приміщення, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, права на знаки (позначення), що індивідуалізу-ють боржника, його продукцію (роботи, послуги) (фірмове найменуван-ня, знаки для товарів і послуг), інші права, які належать боржнику, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

При цьому оцінка проводиться з урахуванням вимоги щодо ви-ключенні зі складу майнових активів підприємства-боржника гро-шових зобов'язань та зобов'язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів

(обов'язкових платежів) підприємства-боржника, які виникли на дату прийняття господарським судом заяви про порушення справи про бан-крутство.

В процесі оцінки майна боржника недержавної власності як ціліс-ного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), що укладе-ні до дати його продажу, зберігають силу, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника. Сума, одержана від продажу майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу, включається до складу майнових активів боржника.

З метою покращення об’єктивності та неупередженості оцінки про-даж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу провадиться на відкритих торгах (якщо інше не передбачено планом санац