Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА ГОСПОДАРСЬКОГО СУБ’ЄКТА : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА ГОСПОДАРСЬКОГО СУБ’ЄКТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

9.1       Загальні вимоги стосовно оцінки вартості

9.2       Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута

У ході фінансової санації керуючий виконує функції з фінансового менеджменту, зокрема, розпорядження фінансовими активами, які облі-ковано на балансі підприємства-боржника. У деяких випадках фінансо-вим активом виступає саме цілісний майновий комплекс підприємства-банкрута.

Укладення договорів купівлі-продажу майна та інших активів на ета-пі санації набуває деяких особливостей. Зокрема, система контролінгу повинна попереджати факти недобросовісних дій, коли укладення угод здійснюється за неринковою ціною. Але унікальність та неповторність активів підприємств досить утрудняють оцінку, оскільки стає практично неможливим підібрати базовий актів для співставлення – базу оцінки.

База оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначен-ня бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її ре-зультатів.

Актуальною в такому випадку стає питання щодо визначення вартос-ті майна - еквіваленті цінності об'єкта оцінки, вираженому у ймовірній сумі грошей, тобто найбільшої сумі грошей, яку може отримати прода-вець та може погодитися сплатити покупець. Навпаки, на керуючого са-нацією лягає важка проблема – вжити необхідних заходів з підвищення об’єктивності оціночних дій з одночасним здешевленням саме процедури оцінки. Оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послі-довності дає можливість провести оцінку.