ТЕМА 8. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

8.1.      Державні суб’єкти управління фінансовою санацією і банкрутством

8.2.      Фінансова підтримка і державний контроль санації підприємств

У відносинах фінансової санації і банкрутства беруть участь різ-ні суб'єкти управління. Вони суттєво відрізняються один від одного організаційно-правовим устроєм, формами власності на засоби виробни-цтва, мають інші особливості. Власні методи впливу на банкрута (борж-ника) вони формують згідно з вимогами з нормативної бази країни (за-конів та інших правових актів), розміру грошових зобов'язань боржника, власних інтересів стосовно боржника чи його активів.

Особливе місце в управління господарською діяльністю займають державні суб'єкти – органи державної влади та управління. До них відно-сяться міністерства, відомства, комітети, податкові інспекції, антимоно-польні органи тощо. Державними за формою власності на засоби вироб-ництва є також господарські суб'єкти з державною часткою у статутному капіталі. Присутність державних суб’єктів в процедурі фінансової санації є обов'язковою.

Держава захищає інтереси населення, турбується про економічну безпеку підприємств, забезпечує фінансову підтримку виробництва.