Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для самоконтролю до теми 7 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю до теми 7


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Як класифікують джерела фінансування підприємства-боржника?

2.         Що означає статутний капітал товариства?

3.         Яки види капіталу використовують для оцінки ефективності сана-ційних заходів?

4.         У який спосіб здійснюється збільшення статутного капіталу товари-ства?

5.         Згадайте управлінські дії з процедури збільшення розміру статутного капіталу.

6.         Які існують джерела збільшення статутного капіталу?

7.         Що розуміється під вартістю обслуговування фінансових відносин?

8.         Назвіть порядок збільшення статутного капіталу акціонерного това-риства.

9.         Яки методи збільшення статутного капіталу не використовуються в режимі фінансової санації?

10.       Згадайте зміст повідомлення про збільшення статутного капіталу то-вариства.

11.       Назвіть базові принципи бюджетної системи України.

12.       Як класифікуються бюджетні кошти?

13.       Як проводяться додаткові емісії акцій у фінансовій санації?

14.       Яким чином впливають на боржника заходи з викупу державою ак-цій додаткових емісій?

15.       Які функції виконує суб'єкт управління корпоративними правами держави у санаційних заходах?

16.       Охарактеризуйте державне замовлення як санаційний захід.

17.       Поясніть роль кредитних ресурсів інших юридичних осіб у санації.

18.       Що означає допомога від кредиторів боржника?

19.       Як залучення інвестицій сприяє фінансовому оздоровленню підпри-ємства?

20.       Вкажіть недоліки сучасних методик залучення фінансових ресурсів.

21.       За якими напрямками здійснюється активізація господарства?

22.       Назвіть особливості поводження з інформацією фінансового ринку.