Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b19117c481e0a0cbb68be0cd22f5cd89, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.2. Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

7.2. Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Розвиток економічних відносин ринкового способу виробництва надає досить широкі спроможності суб’єктам господарювання в питан-нях самореалізації на ринках товарах, послуг та інформації. Активізація господарства відбувається різноманітними способами – приватизація та роздержавлення засобів виробництва, створення пільгових умов націо-нальному товаровиробнику, всебічний розвиток інноваційної та інвести-ційної ініціативи громадян та юридичних осіб. Це сприяє зацікавленості працівників народного господарства у розвитку підприємництва, конку-рентних засад, оновленні виробничих фондів.

Але не зважаючи на позитивні зрушення в структурі економіки і сус-пільних відносинах одним з джерел фінансової підтримки підприємств досі залишається Державний бюджет країни.

Умови та порядок спрямування бюджетних коштів до реальних субъектів господарювання чітко регламентуються комплексом законо-давчих та нормативних актів органів державної влади відповідно до їх компетенції, за такою ієрархією:

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про державний бю-джет” (стосовно відповідного бюджетного року), Постанови Кабінету Міністрів щодо порядку використання бюджетних коштів, Накази Мі-ністерства фінансів та інші акти. При цьому повинно забезпечуватися додержання базових принципів бюджетної системи України, а саме:

-          обґрунтованості – формування видатків бюджету на реалістичних економічних показниках, що базуються на затверджених методиках і правилах;

-          ефективності - досягнення запланованих цілей при залученні міні-мального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального ре-зультату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

-          цільового використання бюджетних коштів тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

-          відповідальності учасників бюджетного процесу, коли кожен з учас-ників несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожної ста-дії бюджетного процесу;

-          інші базові принципи бюджетної системи. Бюджетні кошти можуть бути зовнішніми джерелами фінансування

для господарюючого суб’єкту у вигляді прямого фінансування (цільові програми), кредитування, надання державних га