ТЕМА 6. САНАЦІЙНИЙ АУДИТ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БОРЖНИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

6.1.      Вимоги щодо проведення санаційного аудиту

6.2.      Санація балансу та заходи з реструктуризації підприємства

Аудит – важлива частина заходів з фінансового оздоровлення вироб-ництва. Внаслідок аудиту вдається зробити неупереджений висновок щодо доцільності санаційних процедур.

Зміна виробничих відносин – також болісна процедура, яка охоплює не тільки матеріальну складову продуктивних сил, а і долі людей – пра-цівників підприємства. Хтось з них виявиться вдалим учасником, отри-має нове робоче місце, соціальні гарантії. Але комусь прийдеться залиша-ти підприємство, на якому вже відпрацьовано багато років життя, шукати нову роботу. Під час фінансової санації звичайно загострюються між осо-бисті відносини, зростає суб'єктивізм управлінських рішень.

Зовнішній аудит сприяє більш вдалому ходу санації, оскільки відсто-ронює частку суб'єктивізму з відносин. Аудит надає об'єктивну оцінку діяльності персоналу підприємства та його керівників у попередній час, виявляє помилки та прорахунки більшості ланок виробництва. Внаслідок аудиту визначається картина виробництва у сухих цифрах санаційного балансу та висновків про фінансово-господарських стан підприємства.