Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Передмова      5

Тема 1. Теоретичні основи управління фінансовою

санацією підприємств           8

1.1       Сутність управління виробничою системою в

ринкових умовах       9

1.2       Виділення банкрута і складових механізму

управління фінансовою санацією    16

Тема 2. Суб’єкти у відносинах фінансової санації,

банкрутства і ліквідації підприємства          25

2.1       Сторони і учасники у справі про банкрутство       26

2.2       Виявлення головних суб’єктів управління фінансовою санацією підприємства          32

Тема 3. Санаційний контролінг       43

3.1       Контролінг у системі управління фінансовою санацією  43

3.2       Особливості виконання окремих функціональних

форм контролінгу       53

Тема 4. Розробка плану фінансової санації             59

4.1.      Заходи, що передують фінансовій санації підприємства              60

4.2.      Складання плану фінансової санації підприємства

та його виконання     65

Тема 5. Окремі цикли управління у справі про банкрутство       75

5.1.      Розпорядження майном боржника і мирова угода           75

5.2.      Ліквідація підприємства        78

5.3.      Інші особливості управління відносинами фінансової санації . . . .82

Тема 6. Санаційний аудит і реструктуризація боржника              87

6.1 Вимоги щодо проведення санаційного аудиту            87

6.2. Санація балансу та заходи з реструктуризації підприємства            96

Тема 7. Джерела фінансової санації підприємства            108

7.1.      Порядок фінансування заходів з санації

виробництва та активізації господарства  108

7.2.      Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх

та внутрішніх джерел            115

Тема 8. Державна фінансова підтримка санації підприємства     124

8.1.      Державні суб’єкти управління фінансовою санацією і банкрутством    124

8.2.      Фінансова підтримка і державний контроль санації підприємств 130

Тема 9. Особливості оцінки вартості майна

господарського суб’єкта       139

9.1       Загальні вимоги стосовно оцінки вартості             139

9.2       Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута        146

Тема 10. Економіко-правові аспекти санації,

банкрутства та ліквідації підприємства       157

10.1     Структура законодавчих і нормативних актів з фінансової санації підприємств           157

10.2     Визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією     164

Тема 11. Санація суб’єктів господарювання з

урахуванням сфері діяльності           168

11.1     Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою санацією              168

11.2     Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства       172

Додатки          180

Додаток А. Довідка про державний орган з питань банкрутства . .180 Додаток Б. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного

банкрутства чи доведення до банкрутства            181

Додаток В. Закон України «Про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом . . . .229

Додаток Г. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки

фінансового стану підприємств       306

Додаток Д. Положення про порядок збільшення (зменшення)

розміру статутного капіталу акціонерного товариства     378

Додаток Е. Порядок здійснення контролю за виконанням

функцій з управління об’єктами державної власності      399

Додаток Ж. Порядок погодження планів санації

та мирових угод         403

Словник до навчального посібника            412

Список використаних джерел         436