Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Словник до теми 5 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника - основний засіб бо-ротьби з банкрутством, тобто - фінансова допомога за рахунок суб'єктів відносин санації і банкрутства, які зацікавлені та беруть участь в заходах щодо запобігання банкрутству суб'єкта господарської діяльності.

Ліквідація підприємства – припинення діяльності юридичної особи без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. Підстави для ліквідації та її порядок перелічені в Цивільному ко-дексі.

Ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяль-ності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення за-ходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом про-дажу його майна.

Ліквідатор – фізична особа, яка організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів згідно з рішенням суду і норм Зако-ну. Ліквідатором може бути розпорядник майна або керуючий санацією боржника.

Ліквідаційна комісія складається з представників кредиторів, фінан-сових, місцевих, державних органів з питань банкрутства і регулювання фінансових ринків (страхового, цінних паперів, грошового тощо), Анти-монопольного комітету України.

Ліквідаційна маса – стягнуті на користь банкрута суми, всі види май-нових активів банкрута (майно та майнові права), що належать йому на правах власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури, зокрема заставне і спільне майно, речі банкрута на правах володіння або користування.

Повноваження і функції загальних зборів кредиторів – сукупність орга-нізаційних важелів органу управління відносинами санації і банкрутства, які зафіксовані в Законі, зокрема, вибори членів комітету кредиторів, визначення кількісного складу комітету, його повноважень, дострокове припинення повноважень всього комітету або окремих його членів, а та-кож інші питання, передбачені Законом.

Припинення провадження у справі про банкрутство - оформлене ухвалою суду рішення за важливими обставинами, за яким припиняєть-ся провадження у справі про банкрутство, а саме боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності; заява про банкрутство подана щодо ліквідованої або реорганізованої особи; господарський суд вже розглядає справу про банкрутство даного суб'єкта господарюван-ня; затверджено звіт керуючого санацією, ліквідатора або мирова угода; боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами; кредитори не ви-сунули будь-яких вимог до боржника після порушення провадження у справі про банкрутство.