Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 4 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

План фінансової санації боржника – документ, який складається ке-руючим санацією протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про са-націю боржника та подається комітету кредиторів для схвалення.

Досудова санація - система заходів щодо відновлення платоспромож-ності боржника, які може здійснювати власник майна (орган, уповноваже-ний управляти майном) боржника, інвестор, з метою запобігання банкрут-ству боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, пра-вових заходів відповідно до законодавства до початку порушення про-вадження у справі про банкрутство.

Розпорядник майна - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяль-ності, яка має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє спеці-альними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів і має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в уста-новленому законодавством порядку. На розпорядника майна у встанов-леному Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство в порядку, встановленому Законом.

Мирова угода - домовленість між боржником та кредитором (групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинен-ня зобов'язання за угодою сторін (далі - прощення боргів).