Питання для самоконтролю до теми 4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Що розуміється під планом фінансової санації боржника?

2.         Які заходи щодо відновлення платоспроможності містить план сана-ції?

3.         Згадайте основні заходи щодо запобігання банкрутству боржника.

4.         Що розуміється під досудовою санацією?

5.         Які види судових процедур можуть застосовуватися до банкрута?

6.         Назвіть роль та функції розпорядника майна у структурі управління боржником.

7.         Вкажіть повноваження, які надаються розпоряднику майна з вико-ристання досанаційних заходів управління боржником.

8.         Яку роль виконує мирова угода в до санаційних заходах?

9.         У який спосіб обліковуються фінансові результати від санаційних за-ходів?

10.       У чому полягають зміни в системі управління під час призначення керуючого санацією?

11.       Які вимоги надаються до плану санації?

12.       Назвіть структурні складові плану санації.

13.       Згадайте основні етапи підготовки та ухвалення плану санації.

14.       Які контролінгові функції виконують суб’єкти управління з розробці плану санації?

15.       Вкажіть основні дії керуючого санацією щодо підготовки плану сана-ції.

16.       Які управлінські дії виконуються збоку суб’єктів на етапі підготовки плану санації?