Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Складання плану фінансової санації підприємства та його виконання : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

4.2. Складання плану фінансової санації підприємства та його виконання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Якщо запровадження до санаційних заходів стає неможливим чи не-доцільним, управління банкрутом переходить в нову фазу – фінансову санацію боржника. Санація як головна процедура відновлення плато-спроможності боржника в сучасному господарстві базується на заходах щодо фінансового оздоровлення. Тому терміни «санація», «фінансове оздоровлення» і «фінансова санація» сьогодні розглядаються як синоні-ми одного і того ж соціально-економічного явища.

Згідно Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» виділено характерні особливості заходів з са-нації:

-          системність;

-          тимчасовість;

-          пріоритетність задоволення вимог кредиторів;

-          спрямованість на запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації.

Санація як вид процедури банкрутства призначається за ухвалою гос-подарського суду, текст якої надається учасникам справи про банкрут-ство, арбітражному керуючому (керуючому санацією) та іншим особам. Наявність в тексті розбіжностей з вимогами головних суб'єктів означає

зустрічні дії з управління. Але включення додаткового управлінського циклу звичайно призводить до „подорожчання” санаційної процедури.

З дня винесення ухвали про санацію боржника вносяться зміни в систему його управління. Закон передбачає передачу управління ново-му суб'єкту – керуючому санацією. При цьому керівник боржника відсто-роняється від посади з дотриманням вимог законодавства про працю, а повноваження органів управління боржника зупиняються. З цього часу провідну роль в системі управління виконує керуючий санацією. Він зобов'язаний розробити і подати на затвердження комітету кредиторів план санації згідно з встановленою структурою.

Зміст плану санації віддзеркалює структуру виробництва, проблем-ні питання та шляхи з подолання фінансової кризи. До розробки плану залучаються фінансові, контролінгові служби суб'єкта господарювання, інвестори боржника, зовнішні консультанти. Керуючий санацією органі-зує роботу з підготовки проекту плану. Він забезпечує баланс вимог голо-вних та другорядних суб’єктів, зовнішніх та внутрішніх інтересів підпри-ємства, використання методичних та функціональних ресурсів боржника та зовнішніх осіб.

Структура та зміст плану фінансової санації визначені законодав-ством. Досягнення запропонованих вимог до плану відбувається шляхом:

-          ретельного підбору матеріалів (інформаційний контролінг);

-          зрівно