Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

Т.В. Пепа,

В.О. Федорова,

А.Б. Кондрашихін,

О.В. Андрєєва

УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ

ПІДПРИЄМСТВ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 658.016.8 (075.8)

У 67 УДК 65.29-93я73

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–1854 від 30.10.2007 р.)

Рецезенти:

Федорищева А.М. – доктор економічних наук, професор, головний співробітник Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України;

Лайко П.О. – доктор економічних наук, професор кафедри податкової та страхової справи Національного аграрного університету;

Качала Т.М. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту Черкаського державного технологічного університету.

Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва

У 67 Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літе-ратури, 2008. – 440 с.

ISBN 978-966-364-709-8

Розглянуто питання та особливості фінансових механізмів управління санацією під-приємства в сучасному господарському комплексі України. В межах програми вищого на-вчального закладу та підготовки магістрів зі спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінан-си» надано характеристику основних суб’єктів управління, їх властивостей та поведінки у відносинах фінансової санації, приклади застосування управлінського впливу, технологій управління в умовах ринку. Висвітлено деякі функціональні, регіональні, нормативні ас-пекти фінансової санації станом на січень 2008 року. Запропоновано практичні рекоменда-ції і схемні вирішення різних сценаріїв щодо розвитку фінансової санації.

Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси», аспірантам і здобувачам наукового ступеню, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям-практикам сучасних господарських комплексів і підприємств, працівникам державних органів.

ББК 658.016.8 (075.8)

ISBN 978-966-364-709-8     © Т.В. Пепа, В.О. Федорова,

А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва , 2008 © Центр учбової літератури, 2