Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 4. РОЗРОБКА ПЛАНУ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

ТЕМА 4. РОЗРОБКА ПЛАНУ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

4.1.      Заходи, що передують фінансовій санації підприємства

4.2.      Складання плану фінансової санації підприємства та його виконан-ня

План фінансової санації боржника – документ, який складається ке-руючим санацією протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про са-націю боржника та подається комітету кредиторів для схвалення.

План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспро-можності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переве-дення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспромож-ності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсут-ності ознак банкрутства, визначених Законом. У разі наявності інвесто-рів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.

План санації може містити умови про виконання зобов'язань боржни-ка третіми особами, обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права, а також задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які міс-тять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; пере-профілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; від-строчка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської забор-гованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог За-кону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про по-гашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихід-ної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Законодавство також може передбачати інші заходи щодо фінансово-го оздоровлення. Але будь-які управлінські дії стосовно боржника необ-хідно додавати до плану санації та узгоджувати з головними суб’єктами фінансової санації. Процеси прийняття узгоджених управлінських рі-шень не досить забезпечені у методичному та технологічному плані. Іноді для досягнення узгоджень серед певного кола суб’єктів керуючий санацією вимушений витрачати додаткові матеріальні ресурси. Процес узгодження може тривати довгий час. Тому на перший план висуваються прийоми, які дозволяють уникнути фінансової кризи взагалі.