Питання для самоконтролю до теми 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         У чому полягає зміст контролінгу?

2.         Згадайте призначення контролінгу в управлінні підприємством.

3.         Які функції належать контролінгу?

4.         Назвіть основні завдання контролінгу на підприємстві.

5.         Сформулюйте роль контролінгу в перехідному режимі фінансової санації.

6.         Як змінюються завдання контролінгу з початком фінансової санації?

7.         У яких функціях виявляється контролінг?

8.         Згадайте приклади функціонального прояву суб’єктів фінансової санації.

9.         Які елементи складають схему сучасного контролінгу?

10.       Що означає функціональна форма контролінгу?

11.       Що розуміється під інформаційним забезпеченням фінансової санації?

12.       У які способи здійснюється планування санаційних заходів?

13.       Вкажіть характерні рисі методичного супроводу в системі контролінгу.

14.       Як забезпечуються функції контролю та аудиту в системі контролінгу?

15.       Яку роль виконує функція координації дій суб’єктів управління?