Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1 Контролінг у системі відносин фінансової санації : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

3.1 Контролінг у системі відносин фінансової санації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Теоретичні підходи надають багато трактувань місцю та ролі контр-олінгових ланок у виробничій системі. Але призначенням контролінгу у фінансової санації підприємства є:

-          визначити цілі управління чи окремої управлінської дії;

-          планувати та прогнозувати соціально-економічних результатів від санаційної процедури;

-          обирати методи контролю, призначати осіб з виконання контролінго-вих функцій;

-          вибірати методик оцінки результатів;

-          запровадити регулюючі функції при здійсненні заходів з фінансової санації. Індивідуальні властивості кожного суб’єкта господарювання, які

виявляються на ринку товарів та послуг, передбачають також індиві-дуальні підхід до створення системи управління виробництвом. Тому роль контролінгових операцій в санаційної процедурі також обирається за індивідуальними ознаками підприємства. Запропонувати єдині схемі

контролінгу – навряд чи можливе, але існують типові прийоми, схеми щодо організації цієї системи в управлінні.

В багатьох випадках контролінг складає частину фінансового ме-неджменту підприємства. В організаційний структурі він підпорядкову-ється керівникові господарського суб’єкта чи його заступнику. В залеж-ності від розміру виробництва, обсягу ринку функції контролінгу можуть надаватися окремому підрозділу у складі менеджменту, окремої особі з числа керівників чи безпосередньо виконуватися посадовою особою од-ночасно із іншими організаційно-розпорядчими функціями.

Тепер необхідно розглянути основні функції контролінгу у звичайно-му стані роботи підприємства, якщо фінансова криза ще не наблизилася, але її імовірність існує. „Функція – (від латинського functio – соверше-ние, исполнение) отношение двух (группы) объектов, в котором измене-нию одного из них сопутствует изменение другого; функция в социоло-гии – роль, которую выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому (например, функции государства, семьи в обществе)» [35].

Система фінансового менеджменту підприємства, до якої входить контролінг, розділяється на декілька блоків роботи з фінансовими акти-вами.

По-перше – це пошук джерел фінансування виробничої діяльності, зрівноваження фінансових потоків, залучення інвестицій у виробництво. Виконання цього блоку питань залежить від групи чинників внутрішньо-го та зовнішнього походження, але результатом виступає стале забезпе-чення суб’єкта господарювання фінансовими ресурсами, що потребують-ся для його статутної діяльності, оновле