Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.         Розкрийте сутність бюджетного менеджменту як уп-равлінської науки.

2.         Опишіть систему управління бюджетом.

3.         Які органи управління бюджетом можна віднести до органів нефінансового профілю?

4.         Укажіть методи бюджетного планування.

5.         Укажіть основні принципи бюджетного планування.

6.         Дайте визначення бюджетного регламенту.

7.         Чому місцеві бюджети повинні бути затверджені не раніше прийняття закону про державний бюджет?

8.         Назвіть основні системи виконання бюджету.

9.         Яка система виконання бюджету використовується в Ук-раїні?

 

10.       Дайте визначення банківській системі виконання бюджету.

11.       Перелічіть документи, які приймають органи ДКУ від роз-порядників бюджетних коштів.

12.       Укажіть основні принципи організації виконання бюджету.

13.       Що розуміється під оптимізацією залишків на бюджетних рахунках?

14.       Опишіть процес виконання бюджету за доходами.

 

15.       Розкрийте сутність касового виконання бюджету по витра-тах.

16.       Дайте визначення міжбюджетним відносинам.

17.       Назвіть основні джерела формування доходів обласних бюд-жетів.

18.       Які види міжбюджетних трансфертів застосовуються в Ук-раїні?

19.       Поясніть різницю між дотацією вирівнювання й бюджетною субвенцією.

20.       Які показники враховуються при визначенні обсягів дотації вирівнювання?