Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.         Назвіть основні види державної влади в Україні.

2.         Дайте характеристику вищим і регіональним органам у сис-темі органів виконавчої влади.

3.         Які органи управління здійснюють виконавчу владу в обла-стях і районах, містах Києві й Севастополі?

 

4.         Хто призначає й звільняє з посади голів місцевих державних адміністрацій?

5.         Хто формує склад місцевих державних адміністрацій? Кому підзвітні й підконтрольні місцеві державні адміністрації?

6.         Які функції місцевих державних адміністрацій?

7.         Якими службами здійснюється правосуддя в Україні?

8.         Назвіть первинну структурну одиницю державного органу. Яким основним критеріям відповідає класифікація посад державних службовців?

9.         Які групи фахівців включаються в кадровий резерв держав-них органів управління?

10. Яка класифікація посад службовців державної служби за ка-тегоріями і рангами?

Розділ 6

11.       Через які органи здійснюється місцеве самоврядування в Україні, у Криму?

12.       Порівняйте особливості формування сільських, селищних, міських рад з обласними й районними радами.

13.       Як формуються виконавчі органи сільських, селищних, міських і районних (у містах) рад? Кому вони підконтрольні й підзвітні? Хто головує на засіданнях відповідних комітетів?

14.       Яка компетенція сільських, селищних, міських рад?

15.       Які повноваження сільського, селищного, міського голови?

16.       Які повноваження районні й обласні ради делегують місце-вим державним адміністраціям?

17.       Що є матеріальною й фінансовою основою місцевого само-врядування?

18.       Дайте характеристику службі в органах місцевого самовря-дування. Чи прирівнюється вона до державної служби?

19.       Яка класифікація посад службовців органів місцевого само-врядування за категоріями і рангами?