Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.         Які переваги територіального підходу в управлінні?

2.         Назвіть історичні етапи зміни схем управління народним господарством.

3.         До яких втрат призводить відсутність урахування тери-торіальних аспектів управління?

4.         Назвіть методологічні принципи управління на регіонально-му рівні.

5.         Назвіть форми й методи управління соціально-економічни-ми процесами на регіональному рівні.

6.         Які відмітні риси адміністративних і економічних методів управління економікою регіону?

7.         Які форми прямого й непрямого впливу на процеси еко-номічного розвитку регіону?

8.         Що включають загальноекономічні й селективні методи управління?