Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Т.Л. Миронова

О.П. Добровольська

А.Ф. Процай

С.Ю. Колодій

 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Київ—2УДК 332.12(075.8) ББК 65.050.2я73 У 67

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-192 від 31.01.2006 р.)

Рецензенти:

О.В. Єфремов — доктор економічних наук, професор, Національна ака-демія природоохоронного й курортного будівництва;

В.М. Узунов — доктор економічних наук, професор, Університет еко-номіки і управління (м. Сімферополь);

В.А. Подсолонко — доктор економічних наук, професор, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.

Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю.

 : Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 328 с.

ISBN 966-364-250-5

Розглянуто принципи й методи регіонального управління, проаналізова-на галузева й функціональна структура господарства регіону як об’єкта уп-равління, розглянуті цілі й завдання регіональної політики на сучасному етапі. Показано роль і види прогнозування й програмування економічного й соціального розвитку регіонів, виділені особливості управління розвитком регіонів. Висвітлено питання реформування органів управління регіоном: державних органів і органів місцевого самоврядування, регіонального бюд-жетного менеджменту, управління регіональним природокористуванням.

Для студентів, що навчаються за спеціальностями: менеджмент ор-ганізацій, державне управління, а також для аспірантів, викладачів, фахівців в області державного й регіонального управління, економістів, географів.

ISBN 966-364-250-5

© Миронова Т.Л., Добровольська О.П.,

Процай А.Ф., Колодій С.Ю. , 2006 © Центр навчальної літератури, 2Bcmyn