Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.         Які причини регіональних нерівностей?

2.         Які основні напрямки регіоналізації управління еко-номікою?

3.         У чому відмінність і спільність державної регіональної політики й політики регіонів?

4.         Назвіть основні складові регіональної економічної політики.

5.         Яка мета регіональної соціальної політики?

6.         У чому мета екологічної політики?

7.         Які основні принципи регіональної політики в ЄС?

8.         Дайте характеристику основним цілям у регіональній політиці ЄС.

9.         У чому сутність активного й пасивного напрямків регулю-вання регіонального розвитку?

 

10.       Які методи державного регулювання економіки найбільш адекватні сучасному етапу ринкових перетворень в Україні?

11.       У чому сутність найбільш перспективних напрямків регу-лювання регіонального розвитку в Україні?

 

12.       Яка мета державної підтримки малого підприємництва?

13.       У яких формах виступає інтеграційна підсистема підтримки малого підприємництва?

14.       Яка структура мережі інститутів підтримки малого підприємництва?

15.       Які фактори необхідно враховувати при визначенні пріори-тетних напрямків підтримки малого підприємництва?

16.       Які критерії вибору галузевих пріоритетів у розвитку мало-го підприємництва?

17.       Які заходи характеризують фінансово-кредитне забезпечен-ня програм розвитку малого підприємництва?

18.       Яких малих підприємств стосується пряма ресурсна підтримка? У яких формах реалізується цей вид підтримки?

19.       Дайте характеристику функціональному й виконавчому блокам Програми підтримки малого підприємництва. Як ці блоки взаємозалежні?