Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.         У чому відмінність понять “територія”, “регіон”?

2.         У яких випадках уживаються терміни: “територіальне уп-равління”, “регіональне управління”?

3.         Які основні структурні елементи регіону?

4.         Дайте характеристику системі показників рівня життя насе-лення.

5.         Які особливості адміністративно-територіального устрою України? Назвіть недоліки цього устрою.

6.         У чому полягає суть адміністративно-територіальної рефор-ми?

7.         Що таке “економічне районування”? Які види економічного районування відомі?

8.         Наведіть приклади проблемних регіонів.

9.         Якими показниками визначається депресивний стан тери-торії?

10.       Дайте характеристику проблемним регіонам авангардного типу.

11.       Які особливості галузевої структури народного господарства України? Чому гостро стоїть проблема структурної перебудови еко-номіки?

12.       Яка існує систематизація функціонального поділу галузей і виробництв у сфері матеріального виробництва?