Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Рекомендована література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Лібра, 2003. — 704 с.

2.         Кочетков А. В., Овчаренко Е. И. Планирование менеджмента производственных затрат в сельском хозяйстве. Научно-методическое пособие. — Луганск: издательство «Элтон-2», 2002. — 108 с.

3.         Вітвицький В. Система економічних норм і нормативів у галузях АПК. // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. — 2001. — № 7. — С. 43.

4.         Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навчальний посібник. — К.: Лібра, 2002. — 72 с.

5.         Литвин Ю. Я., Олійник В. М. Прогресивні методи обліку витрат на виробництво (віт-чизняні та зарубіжні). — Тернопіль, 1995. — С. 131.

6.         Чумаченко Н. Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее … будущее?! // Світ бухгал-терського обліку. — 1997. — С. 19.

7.         Маргулис А. Ш. Бухгалтерский учет в отраслях народного хазяйства: Учебник для вузов по специальностям «Бухгалтерский учет» и «Финансы и кредит». — 4-е узд. переработанное и дополн. — М.: Финансы, 1966. — 471 с.

8.         Мухин А. Ф., Григорьев Ю. А. Учет во внешней торговле СССР: Теория и практика. — 2-е изд., дополненное. — Москва: Международные отношения, 1988. — 293 с.

9.         Сатубалдин С. С. Учет затрат на производство в промышленности США. М.: Финансы, 1980. — С. 238.

 

10.       Жебрак М. Х. Корреспонденция счетов при нормативном учете // Материалы конфе-ренции по нормативному учету в тяжелой промышленности. — М.: Изд-во ЦУНХУ Госплана СССР, 1934. — С. 169.

11.       Павленко С. Н. Контроллинг: Учебное пособие. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. — С. 100, 105, 112, 126.

12.       Гутер Р. С., Арлазаров В. Л., Усков А. В. Практика программирования. — М.: Наука, 1965. — 211 с.

13.       Науковий вісник Національного Аграрного Університету / Редколегія: Д. О. Мельничук (відповідальний редактор) та інші. Випуск 44. — К., 2001. — 244 с.