Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип-ня 1999 року № 996-XIV зі змінами і доповненнями // Вісник податкової служби. — 1999 — № 33. — С. 26–30.

2.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16. «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. — № 318 // Головбух. — № 16 — 25/4/2005. — С. 61–67.

3.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17. Податок на прибуток. Затвердже-но наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. — № 353 // Головбух. — № 16 — 25/4/2005. — С. 67-71.

4.         Бухгалтерський облік в основних галузях господарства споживчої кооперації. Т.2: У 2-х т. / Проф. Ю. А. Верига, проф. О. В. Заєць. — К.: Лібра, 1997. — 308 с.

5.         Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навч. посібник / за ред. Ф. Ф. Бутин-ця. — Житомир: ПП «Рута», 2002. — 440 с.

6.         Верига Ю. А., Подольська В. О. Аналіз фінансового стану підприємства за балансом скла-деним згідно П(С)БО. Текс лекції. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2001. — 79 с.

7.         Грачова Р. Доходи, витрати та фінансові результати: Бухгалтерський облік // Галицькі контракти. — 2002. 17–23 червня (№ 25). — С. 3–129.

8.         Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000. — 378 с.

9.         Мец В. Ф. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. пос. для студентів вузів. — К.: Вища школа, 2003. — 278 с.

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

10.       Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навчальний посібник. — К.: Лібра, 2002. — 72 с.

11.       Моссаковський В. Б. Про розрахунок точки беззбитковості / Бухгалтерський облік і аудит. — 2006. — № 9. — С. 15–19.