Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Рекомендована література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджена наказом Мінфіну України 30.11.99 р. № 291 // Дебет-Кредит. — 2003. — № 42. — С. 4.

2.         Щур О. В., Щур В. П., Зубаха О. П. Методика розподілу витрат з використанням кореляційно-регресивного аналізу // Регіональні перспективи. — № 5 — 6 (18–19) 2001. — С. 234.

3.         Іванюта П. В. Окремі аспекти методики обчислення собівартості сільськогосподарської продукції (Полтавська державна аграрна академія). — Вісник ПДАА. — Науково-виробничий фаховий журнал. — Полтава: Видавництво «Terra», 2004. — № 4. — С. 156–159.

Модуль 1. Теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами

4.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Все про бухгалтерський облік, 2001. — № 37. — С. 10.

5.         Савицкая Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник. — 2-е изд., испр. — Минск: ИП «Экоперспектива», 1999. — 494 с.

6.         Бондар М. І. Методи розподілу комплексних витрат, їх характеристика та оцінка. // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. — Спеціальний випуск: Удоско-налення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 353.

7.         Макаров В. Г. Теоретические основы бухгалтерского учета. — М.: Финансы, 1978. — С. 113.

8.         Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку» № 291 від

30.11.99 р.

9.         Громыко Г. Л. Статистика. — Москва: Издательство Московского университета, 1984. —

408 с.

10. Витрати, що включаються до виробничої собівартості підприємства // Вісник подат-кової служби України. — 2003. — № 15. — С. 52.