Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Особливості складання навчального плану : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.3. Особливості складання навчального плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

4.3.1.   У чинний навчальний план вводяться додатково три графи: кредит ECTS,

індивідуальна робота та модульний контроль.

Необхідно взяти до уваги, що кредит ECTS враховує, крім аудиторного наванта-ження та самостійної, індивідуальної роботи, ще й контрольні заходи, тобто час, що витрачається на їх підготовку та складання (сучасний екзаменаційний час) і врахову-ється як складова самостійної роботи.

4.3.2.   В умовах КМСОНП особлива увага приділяється індивідуальній та само-стійній роботі студентів, технологія проведення якої має бути детально розкрита в робочій навчальній програмі. Індивідуальна та самостійна роботи повинні мати кон-кретні змістові характеристики, контролюватися та оцінюватися.

4.3.3.   Індивідуальна робота студентів передбачає:

 

—        виконання індивідуальних завдань (рефератів, розрахункових, графічних, кур-сових та дипломних проектів (робіт) тощо);

—        індивідуальні заняття (під керівництвом викладача у позанавчальний час);

—        консультації щодо виконання індивідуальних завдань, розроблення рефератів, виконання контрольних робіт, підготовку до семінарських, практичних занять, модульного контролю.

4.3.4.   Самостійна робота студента протягом семестру (міжсесійний період) вклю-

чає: опрацювання лекційного матеріалу; підготовку до семінарів, практичних занять,

лабораторних робіт; підготовку до контрольних заходів;

—        виконання курсових проектів (робіт), РГР; опрацювання окремих розділів

програм, які не викладаються на лекціях, тощо.

Самостійна робота в сесійний період включає: підготовку та складання тестових завдань;захист індивідуальних завдань;сесійні контрольні заходи.

4.3.5.   При складанні навчального плану необхідно передбачити можливість:

—        мінімізації кількості навчальних дисциплін, що вивчаються одночасно;

—        впровадження послідовно-паралельного навчання (1-2 дисципліни відповідно до кількості кредитів вивчаються протягом одного або кількох чотириместрів (семестрів): іноземна мова, інформатика та комп’ютерна техніка, ряд фахових дисциплін, а решта — протягом одного семестрового модуля (чотириместру).

Нормативні навчальні дисципліни гуманітарного й соціально-економічного, фун-даментального та науково-природничого циклів мають бути максимально уніфіко-ваними для одного напряму і забезпечувати реалізацію державних стандартів вищої освіти.

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Управління ресурсами і витратами»