Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Полтавська філія

П. В. Іванюта, О. П. Лугівська

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ І ВИТРАТАМИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією

доктора економічних наук, професора,

Іванюти С. М.

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.052я73 УДК 658.5(075.8) І-24

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-342 від 09.01.2009)

Рецензенти:

Худолій Л. М. — доктор економічних наук, професор, Національний аграрний університет;

Маркіна І. А. — доктор економічних наук, професор, Полтавський університет споживчої кооперації України;

Дацій О. І. — доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник від-ділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування, Рада по вивченню продук-тивних сил, Національна академія наук України.

Іванюта П. В., Лугівська О. П.

І-24 Управління ресурсами і витратами: Навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. Іванюти С.М. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 320 с.

ISBN 978-966-364-970-2

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематизований матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раці-онального прийняття управлінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Буде корисний для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, а також для практичних фахівців.

ББК 65.052я73 УДК 658.5(075.8)

ISBN 978-966-364-970-2

© Іванюта П. В., Лугівська О. П., 2009 © Центр учбової літератури, 2