Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 284 с.

2.         Величко О. П., Мірошник Н. В. Методичні рекомендації для проведення лекцій, прак-тичних занять та самостійної роботи з курсу «Управління ресурсами і витратами». — Дніпропетровськ, 2003. — 29 с.

3.         Витрати підприємства: Навчал. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 656 с.

4.         Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. — К.: КНЕУ, 1998. — 264 с.

5.         Котляров С. А. Управление затратами. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

6.         Підприємництво в аграрній сфері економіки/ M. I. Малік, Ю. О. Лупенко, Л. В. Романо-ва та ін. За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Малік. — К.: ІАЕ, 1997. — 417 с.

7.         Тарнавська Н. П., Пушкар P. M. Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. — Тернопіль: Карт-бланш, 1997. — 398 с.

8.         Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва / В. Г. Більський, П. А. Денисенко, В. В. Коврига та ін. За ред. П. Т. Саблука, В. Г. Більського. — К.: Урожай, 1993. — 384 с.

9.         Шим Джей К., Сигел Джол Г. Методы управления стоимостью и анализа затрат: Пер. с англ. — М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1996. — 344 с.

10. Фатхутдинов О. А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. — 447 с.