Контрольні питання до теми 14


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Охарактеризуйте поняття ефективності в широкому розумінні та ефективності витрат підприємства.

2.         Що є основним інструментом підвищення ефективності витрат підприємства?

3.         На які аспекти діяльності підприємства впливає зниження його витрат?

4.         Назвіть основні фактори підвищення ефективності одноразових витрат.

5.         За якими напрямками відбувається пошук резервів скорочення поточних витрат

підприємства?

6.         Назвіть основні фактори підвищення ефективності одноразових витрат.

7.         Як трактується закон убуваючої віддачі?

8.         Що слід розуміти під граничною доходністю ресурсу?

9.         Дати визначення граничних витрат на підприємстві.

 

10.       В чому проявляється позитивний ефект масштабу виробництва?

11.       Які особливості негативного ефекту масштабу виробництва?

12.       Розкрити сутність виробничої потужності підприємства.

13.       Дати характеристику окремих рівнів виробничої потужності підприємства.