Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_62240cf7322a0f0a299ce8466b4bfaa5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.4. Виробнича потужність та її рівні : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

14.4. Виробнича потужність та її рівні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

В основі планування показників виробничої діяльності підприємства і його тех-нічних можливостей покладена характеристика виробничої потужності.

Термін «потужність» означає: ступінь стримування, верхня межа.

Виробнича потужність — максимально можливе виробництво продукції при найбільш повному і раціональному використанні основних виробничих і оборотних фондів, а також фінансових ресурсів.

Дефіцит потужностей підприємства, сировини і матеріалів може вирішальним чином вплинути на обмеження виробництва і продажу. Адміністрація з метою поточ-ного планування і контролю встановлює верхню межу потужності підприємства, бе-ручи до уваги технічні й економічні фактори. При визначенні цієї межі керівництво враховує в плані рішення відносно придбання нових основних засобів.

Виробнича потужність — це можливість виготовляти продукцію на протязі за-даного періоду часу. Її верхня межа обумовлюється наявністю приміщення, облад-нання, трудових ресурсів, матеріалів або капіталу. Вона може виражатися в одиницях продукції, маси, лінійних показниках, вартісних показниках, працевитратах тощо.

Виробнича потужність підприємства визначається за формулою:

JJ =      max,     (14.11)

Нт

де: П — виробнича потужність, шт.; N — кількість одиниць обладнання ; Ф — максимальний фонд часу роботи обладнання, год.;

max

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

Нт — прогресивна норма працеємності виготовлення виробів, год.

Дуже важливо встановити різні характеристики виробничої потужності, оскіль-ки це впливає на оцінку планованих показників і визначення результатів діяльності підприємства.

Існує чотири основних рівнів виробничої потужності:

1)         теоретична виробнича потужність;

2)         практична виробнича потужність;

3)         нормальна виробнича потужність;

4)         очікуваний річний обсяг виробництва.

Теоретична виробнича потужність являє собою обсяг господарських операцій, який може бути досягнутий в ідеальних умовах праці з мінімально можливими не-гативними результатами. Це максимально можливий вихід продукції, який також на-зивається ідеальною виробничою потужністю, паспортною виробничою потужністю, максимальною виробничою потужністю.

Практична виробнича потужність — це найвищий рівень виробництва, який до-сягається підприємством при збереженні прийнятного ступеня ефективності з ура-хуванням неминучих втрат виробничого часу (відпусток, вихідних і святкових днів, ремонту обладнання). Вона також називається максимальною практичною виробни-чою потужністю.

Нормальна виробнича потужність є середній рівень господарської діяльності, який достатній для задоволення попиту на товари і послуги, що виготовляються під-приємством на протязі років з урахуванням сезонних і циклічних коливань попиту, тенденцій його росту або скорочення.

Очікуваний річний обсяг виробництва — це поняття близьке за значенням до нормальної виробничої потужності, але з різницею , що воно обмежене терміном в один рік. Цю характеристику також називають планованою виробничою потужністю.

Приклад 4. У цеху машинобудівного заводу використовується три групи верстатів: шлі-фувальні — 5 одиниць, стругальні — 11 одиниць, револьверні — 12 одиниць. Норма часу на обробку одиниці виробу в кожній групі верстатів відповідно: 0,5 год; 1,1 год; 1,5 год.

Визначити виробничу потужність цеху, якщо відомо, що режим роботи заводу дві зміни, тривалість зміни — 8 год.; регламентовані простої обладнання складають 7% від режимного фонду часу, кількість робочих днів за рік — 255.

Рішення.

1.         Розрахуємо фонд часу роботи обладнання заводу:

Ф = Д х З х t х 100 — % / 100,

max      р          зм

де Д — кількість робочих днів за рік; З — кількість змін; t — тривалість зміни;

зм

% — відсоток простоїв обладнання.

Ф = 255 х 2 х 8 х 0,93 = 3794,2 год.

max

2.         Розрахуємо виробничу потужність цеху.

П = 3794,2 х 5 / 0,5 = 37 942 од., П = 3794,2 х 11 / 1,1 = 37 942 од.,

стр

П = 3794,2 х 15 / 1,5 = 37 942 од. Таким чином, потужність цеху машинобудівного заводу складає 37 942 од. виробів за рік.

Тема 14. Методика розрахунку показників ефективного використання витрат підприємства

Від того, який рівень виробничої діяльності буде обраний для визначення ставки розподілу накладних витрат, залежить потенційно довгостроковий ефект на надлиш-кове або недостатнє поглинання заводських накладних витрат.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_62240cf7322a0f0a299ce8466b4bfaa5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0