Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаткова література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаткова література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Бондар І. Ю., Пахомов В. І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посіб. / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. — К., 2000. — 64 с.

2.         Бандура З. Л. Формування інформаційних облікових потоків управління витратами ви-робництва: Дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. — Л., 2003. — 219 с.

 

3.         Єгоркіна Т. О. Мотиваційний механізм управління витратами підприємства: Авто-реф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 17 с.

4.         Виханский О. С. Управление общественным производством: Учебное пособие. — М.: МГУ, 1991. — 134 с.

5.         Волков О. И. Экономика предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 416 с.

6.         Габ В. И. Оценка эффективности функционирования промышленного производства. — К.: Вища школа, 1989. — 158 с.

7.         Горфинкель. В. Я. Экономика предприятия: Учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

8.         Камаев В. Д. Экономическая теория. — М.: Владос, 1999. — 636 с.

9.         Мочерний С. В. Основи економічної теорії. — К., 1998. — 464 с.

 

10.       Ніколенко Ю. В. Основи економічної теорії. — К., 1998.

11.       Климко Г. Н., Нестеренко В. П. Основи економічної теорії. — К.: Вища школа; Знання, 1997. — 743 с.

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства