Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_da7c28033c8bc310c565f0a706583990, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Показники, що характеризують витрати обігу, та критерій їх економічності : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.2. Показники, що характеризують витрати обігу, та критерій їх економічності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Витрати обігу торговельного підприємства характеризуються такими основними показниками:

1)         абсолютною сумою витрат обігу, який є кількісним і показує обсяг поточних витрат торговельного підприємства;

2)         рівнем витратоємності торговельної діяльності. Визначається як співвідно-шення суми витрат обігу до суми товарообігу, виражене у відсотках. Рівень витрат є найважливішим якісним показником економічності господарської діяльності торго-вельного підприємства і відображає частку поточних витрат у ціні реалізації товарів;

3)         рівнем витратовіддачі. Цей показник є оберненим до попереднього показника і характеризує обсяг товарообігу, що припадає на одиницю витрат обігу підприємства, і свідчить про результативність його витрат;

4)         рентабельністю витрат обігу, яка визначається співвідношенням чистого при-бутку до суми витрат обігу, вираженого у відсотках. Рентабельність витрат є одним із найважливіших показників ефективності поточних витрат торговельного підпри-ємства;

5)         темпом зміни витрат і визначається як співвідношення суми витрат звітного періоду до суми витрат минулого періоду, вираженого у відсотках;

6)         абсолютним відхиленням витрат, що являє собою різницю фактичних витрат звітного періоду та планованою (попередньою) їх сумою;

7)         відносним відхиленням витрат. Цей показник характеризує відносну економію витрат обігу або, навпаки, їх перевитрати у порівнянні з попереднім періодом діяль-ності або планованим показником і визначається за формулою:

В = (Р — Р ) х Т / 100,          (12.2)

в          вф        вп'       оф

де: В — відносне відхилення витрат, тис. грн;

Р — фактичний рівень витратоємності за певний період, %;

вф

Р — планований рівень витратоємності за певний період, %;

вп

Т — фактичний товарообіг за певний період, тис. грн.

оф

Управління витратами обігу на торговельному підприємстві передбачає:

1.         Організацію обліку витрат в цілому і по статтях витрат, що створює інформа-ційну базу для прийняття подальших управлінських рішень;

2.         Аналіз витрат обігу, що дозволяє оцінити їх стан, ступінь раціональності по-несених витрат, надати кількісну оцінку факторам, котрі визначають суму та рівень витрат обігу підприємства;

3.         Нормування витрат обігу, яке передбачає визначення граничних розмірів з окремих видів витрат (норми спецодягу, товарні запаси, натуральний (природний) збиток тощо);

4.         Планування (прогнозування) витрат обігу, яке дозволяє визначити мінімальні та максимальні межі витрат обігу (їх граничні рівні), можливий розмір витрат обі-гу при планованому обсязі діяльності та рівні використання ресурсів і обрати такий варіант планованої їх суми та рівня, котрі максимально забезпечать виконання цільо-вого розміру прибутку.

Слід відзначити, що критерієм економічності поточних витрат торговельного під-приємства є мінімізація рівня витратоємності його торговельної діяльності. Низький

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

рівень витратоємності дозволяє підприємству отримати певні конкурентні перева-ги на споживчому ринку, ефективніше здійснювати свою цінову політику і досяга-ти конкурентних переваг саме у ціновій конкуренції і відповідно отримувати більшу віддачі від своїх використаних ресурсів, тобто бути більш прибутковим.

Конкурентоспроможним може вважатися те підприємство, яке в кінцевому ра-хунку забезпечить собі більш високі темпи приросту чистого прибутку і чистих до-ходів у порівнянні з темпами приросту витрат при умові росту товарообігу у спів-ставлених цінах. А тому зниження рівня витратоємності торговельного підприємства є важливим завданням управління його витратами, проте не метою діяльності під-приємства, так як вона може супроводжуватися зниженням рівня торговельного об-слуговування покупців, відмовою від продажу окремих видів витратоємних товарів, що користуються попитом, зміною пріоритетів стратегічного розвитку на економічні вигоди в короткостроковому поточному періоді діяльності.

Таким чином, основною метою управління витратами обігу торговельного під-приємства є оптимізація суми та рівня витрат, що забезпечать досягнення передбачу-ваних розмірів товарообігу і прибутків.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_da7c28033c8bc310c565f0a706583990, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0