Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаткова література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаткова література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Амбросов В. Я. Розподіл функцій управління в агроформуваннях // Економіка АПК. — 2002. — № 9. — С. 17.

2.         Мертенс В. П. Економіка сільського господарства. — К.: Головне видавництво видавни-чого об’єднання «Вища школа», 1985. — С. 101–103.

 

3.         Ярмоленко В. П. Про формування собівартості сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. — 1999. — № 8. — С. 64–65.

4.         Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підруч-ник / За редакцією професора М. Ф. Огійчука. — К.: Аграрна освіта, 2001. — С. 245–251.

5.         Кропивко М. Ф. Інформація в управлінні агропромисловим виробництвом. — К.: ІАЕ УААН, 1997. — С. 54, 148.

6.         Самочкин В. Н., Принин Ю. Б. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджети-рование. — Минск: Дело, 2000. — С. 256.

Тема 11. Особливості управління ресурсами і витратами в сільському господарстві

7.         Кочетков А. В., Овчаренко Е. И. Планирование менеджмента производ-ственных затрат в сельском хозяйстве. Научно-методическое пособие. — Луганск: Издательство «Элтон-2», 2002. — С. 56.

8.         Махмудов Х. З. Економіко-організаційний механізм формування попиту і стимулюван-ня збуту (ФОПСТИЗ). — Полтава: ПДАА, 2003. — 228 с.

9.         Колотуха С. М. Стабілізація фінансового стану сільськогосподарських підприємств в умовах розрахунково-платіжної кризи // Економіка АПК. — 2000. — № 9. — С. 68–71.

 

10.       Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні заса-ди та практичний інструментарій. — К.: КНТЕУ, 2001. — 580 с.

11.       Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 230 с.

12.       Точилин В. А. Корректность экономико-математических моделей. — К.: Наукова думка, 1989. — 200 с.

13.       Рабштина В. М. Шляхи удосконалення освоєння науково-технічного прогресу

на сучасному етапі функціонування АПК України // Вісник Полтавського державного

сільськогосподарського інституту. — 2000. — № 5. — С. 58–60.

14.       Лукава І. М. Організація оперативного аналізу в рослинництві // Удосконалення еконо-мічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 19–20 травня 2004 р. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 497.

15.       Шатковська Л. С. Економічний контроль на сільськогосподарських підприємствах: На-вчальний посібник. — К.: Урожай, 1994. — С. 187.

16.       Павленко А. Ф., Вовчак А. В. Маркетинг: Навчально-методичний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.

17.       Іванюта П. В. Роль бухгалтера-аналітика в управлінні сільськогосподарськими коопера-тивами (Полтавська державна аграрна академія) // Вісник ПДАА: Науково-виробничий фа-ховий журнал. — Полтава: Видавництво «Terra», 2003. — № 6 (31). — С. 134–135.

18.       Іванюта С. М. Професійно-кваліфікаційна модель менеджера сільськогосподарського формування // Науковий вісник Національного Аграрного Університету / Редколегія: Д. О. Мельничук (відповідальний редактор) та ін. Випуск 44. — К.: 2001. — С. 32.

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства