Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО КУРСУ : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО КУРСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

магниевый скраб beletage

1.         У чому полягає сутність поняття «конкуренція»?

2.         Які ви знаєте чотири класичні моделі конкуренції і в чому їхня сут-ність?

3.         Назвіть п’ять сил конкуренції та розкрийте їхній зміст.

4.         Визначте позитивні та негативні риси конкуренції.

5.         У чому полягають особливості міжнародної конкуренції?

6.         У чому полягає сутність поняття конкурентоспроможність та міжна-родна конкурентоспроможність?

7.         Визначте основні принципи міжнародної конкурентоспроможності.

8.         Які ознаки характерні для ринку як системи соціально-економічних відносин щодо товарного обміну?

9.         Чим зумовлюється елементний склад ринку?

 

10.       Чим пояснюється існування міжнародного ринку?

11.       Що таке ніша ринку і від чого залежить її вибір?

12.       Дайте характеристику підприємства як суб’єкта господарювання.

13.       Які основні чинники визначають місце підприємства на міжнародному ринку?

14.       Від чого залежить успіх фірми на міжнародному ринку?

15.       Які головні чинники визначають стан галузевої конкуренції?

16.       Які підходи використовуються в світовій практиці для оцінювання на-ціональної конкурентоспроможності?

17.       У чому полягає предмет курсу «Міжнародна конкурентоспроможність підприємств»?

18.       У чому полягають основні завдання вивчення даного курсу?

19.       У чому полягають особливості міжнародного конкурентного серед-овища підприємства?

20.       Як визначається коефіцієнт рентабельності ринку?

21.       Якими принципами потрібно керуватися при визначенні конкуренто-спроможності товару?

22.       Як визначається конкурентоспроможність фірми?

23.       Визначте критерії та показники конкурентоспроможності підпри-ємства.

24.       Що сприяє підвищенню міжнародної конкурентоспроможності під-приємства?

25.       Які проблеми покликана вирішувати державна програма забезпечення конкурентоспроможності національної економіки?

26.       Що означає стратегія конкурентоспроможності?

27.       Які причини змушують фірми виходити на міжнародний ринок?

28.       Визначте чотири основних типи конкурентної боротьби.

29.       У чому полягає перевага першого ходу?

Контрольні запитання до курсу

30.       У чому суть тактики «спритного другого»?

31.       Визначте конкурентні переваги вузької спеціалізації.

32.       У чому полягає нішова стратегія?

33.       Чому диференціація приносить вигоду виробникові?

34.       Які недоліки має диференціація в неспорідненій галузі?

35.       У чому полягає стратегія продажу та ліквідації бізнесу?

36.       Які сторони господарського життя розмежував Шумпетер?

37.       Чому велике підприємство або спеціалізована компанія не можуть за-йматися проблематичними проектами?

38.       Які головні завдання постають перед фірмою-піонером на кожному етапі розвитку?

39.       Як визначається сила та слабкість компанії?

40.       Які існують ознаки конкурентної сили та конкурентної слабкості ком-панії?

41.       Що визначає закон України «Про захист економічної конкуренції»?

42.       Які дії є недобросовісною конкуренцією?

43.       Як визначається поняття демпінгу?

44.       Охарактеризуйте експортний потенціал України.

45.       Визначте основні напрями стратегії українських підприємств на між-народних ринках.

46.       У чому полягають сприятливі умови для досягнення міжнародної кон-курентоспроможності українських підприємств?

47.       Які ви знаєте зовнішні умови міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств?

48.       Якого головного принципу необхідно дотримуватись у податковій по-літиці?

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств