Тест 11. Визначте стратегічні пріоритети інтернаціоналізації укра-їнської економіки:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

1)         ефективна міжнародна спеціалізація;

2)         системна інтеграція у світове господарство із забезпеченням реальної міжнародної конкурентоспроможності;

3)         розширення експортно-імпортних операцій з країнами Близького і Далекого зарубіжжя;

4)         міжнародна диверсифікація;

5)         становлення власних транснаціональних економічних структур з гло-бальним менеджментом;

6)         інтеграційна взаємодія із СНД, Європейським Союзом, центрально- і східноєвропейськими угрупованнями країн;

7)         забезпечення належного рівня економічної безпеки з дійовими меха-нізмами захисту від несприятливих змін міжнародної кон’юнктури та фінан-сових криз.