Тест 6. Якими принципами зумовлюється достатня пристосованість фірми-піонера до діяльності, пов’язаної з радикальними змінами в еконо міці:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

1)         готовність фірми — піонера нести величезні, майже неприпустимі ри-зики;

2)         здатність входити одночасно на декілька ринків;

3)         сила конкурентної стратегії фірм-піонерів полягає в тому, що вона ле-жить в іншій площині, ніж у її потужних суперників;

4)         оптимальною формою колективу, який працює над проривною інно-вацією, є група із сильним лідером;

5)         мотивація фірми-піонера має більш сильна і багатопланова, ніж у ін-ших фірм.