Проблемно-пошукові запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

1.         Що визначає Закон України «Про захист економічної конкуренції»?

2.         Які дії є недобросовісною конкуренцією?

3.         Як визначається поняття демпінгу?

4.         Охарактеризуйте експортний потенціал України.

5.         Визначте основні напрями стратегії українських підприємств на між-народних ринках.

6.         У чому полягають сприятливі умови для досягнення міжнародної кон-курентоспроможності українських підприємств?

Модуль ІІ. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності...

7.         Які ви знаєте зовнішні умови міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств?

8.         Якого головного принципу необхідно дотримуватись у податковій по-літиці?