Проблемно-пошукові запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

1. Що означає стратегія конкурентоспроможності?

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

2.         Які причини змушують фірми виходити на міжнародний ринок?

3.         Визначте чотири основних типи конкурентної боротьби.

4.         У чому полягає перевага першого ходу?

5.         У чому суть тактики «спритного другого»?

6.         Визначте конкурентні переваги вузької спеціалізації.

7.         У чому полягає нішова стратегія?

8.         Чому диференціація приносить вигоду виробникові?

9.         Які недоліки має диференціація в неспорідненій галузі?

 

10.       У чому полягає стратегія продажу та ліквідації бізнесу?

11.       Які сторони господарського життя розмежував Шумпетер?

12.       Чому велике підприємство або спеціалізована компанія не можуть за-йматися проблематичними проектами?

13.       Які головні завдання постають перед фірмой-піонером на кожному етапі розвитку?

14.       Як визначається сила та слабкість компанії?

15.       Які існують ознаки конкурентної сили та конкурентної слабкості ком-панії?